Työt

Taito Lappi

Taito Lappi ry on Lapin alueella toimiva käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista tarjoava toimija,​ jonka arvoja ovat luovuus,​ taito,​ yrittäjyys ja kestävä kehitys. Taito Lappi edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona.

Kuva: Studio Artica / Petri Teppo

Kokoamo suunnittelee Taito Lappi ry:n kanssa kehittämisprosessia käsityöyrittäjyyden ja käsityöverkoston vahvistamiseksi Lapin alueella.

Prosessin alkuvaiheet toteutettiin Kaltio Creative Oy:n kanssa yhteistyössä. Kokoamon ja Kaltio Creative Oy:n yhteisen ajatushautomon asiantuntevassa ohjauksessa sekä dialogisten ja luovien menetelmien avulla määrittyivät Taito Lapin tulevaisuuspolkujen lisäksi keskeiset sidosryhmät.

Kokoamon suunnittelutuki ja kehittämissparraus kuljettavat prosessia eteenpäin kehittämisrahoituksen hakuun.

Tutustu Taito Lappiin.

Rovaniemen kaupunki

Rovaniemi on Euroopan laajin kaupunki, jonka eläväinen keskusta ja sitä ympäröivät yli 50 kylää heijastavat arktisen pääkaupungin omintakeista elämänrytmiä ja asennetta.

Kuva: Katariina Imporanta

Kokoamo toteuttaa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kanssa Kylien Rovaniemi -kehittämishanketta.

Kylien Rovaniemi -hanke (2020-2021) vastaa kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa.

Kokoamon valmennukset kuljettavat hankkeen toteutusta kohti tavoitteita. Kokoamon rooli kehittämistyössä on auttaa ja tukea tiimien muodostumista ja niiden toimintaa, ohjata yhteistä työskentelyä, tukea kumppanuuksien vahvistumista ja uudenlaisen yhteistyön rakentumista sekä yhteiskehittämisen juurtumista tavaksi tehdä yhteistä tulevaisuutta Rovaniemen kylissä ja koko kaupungissa. Kokoamo vastaa myös hankkeen koordinoinnista ja hallinnosta.

Keskeistä kehittämisprosessissa on luoda osallistujille turvallinen ilmapiiri, joka kannustaa jokaista osallistujaa tuomaan omat näkemyksensä perusteluineen mukaan keskusteluihin ja tarttumaan kehittämistoimintaan itselle sopivimmalla tavalla vahvuuksia ja motivaatiota vahvistaen. Valmennus tähtää siihen, että lyhyessäkin ajassa osallistujien kesken muodostuu vahva luottamuksen tunne ja innostus yhdessä tekemiseen. 

Tutustu Rovaniemen kyliin.