Työt

kokoamo_ajankohtaista

Projektit

Kylien Rovaniemi kehittämistyö

Kokoamo toteuttaa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja kylien kanssa Kylien Rovaniemi -kehittämishanketta.

Kylien Rovaniemi -hanke (2020-2021) vastaa kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa.

Kokoamon Metsä puilla -verkostovalmennus kuljettaa hankkeen toteutusta kohti tavoitteita. Toteutuksessa on mukana myös Kokoamon Me tässä -yhteisövalmennuksen elementtejä sekä asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuvia kehittämismenetelmiä ja räätälöityjä valmennuksia.

Kokoamon rooli kehittämistyössä on auttaa ja tukea tiimien muodostumista ja niiden toimintaa, ohjata yhteistä työskentyä, tukea kumppanuuksien vahvistumista ja uudenlaisen yhteistyön rakentumista sekä yhteiskehittämisen juurtumista tavaksi tehdä yhteistä tulevaisuutta Rovaniemen kylissä ja koko kaupungissa. Kokoamo vastaa myös hankkeen koordinoinnista ja hallinnosta.

Keskeistä kehittämisprosessissa on luoda osallistujille turvallinen ilmapiiri, joka kannustaa jokaista osallistujaa tuomaan omat näkemyksensä perusteluineen mukaan keskusteluihin ja tarttumaan kehittämistoimintaan itselle sopivimmalla tavalla vahvuuksia ja motivaatiota vahvistaen. Valmennus tähtää siihen, että lyhyessäkin ajassa osallistujien kesken muodostuu vahva luottamuksen tunne ja innostus yhdessä tekemiseen. 

Tutustu Rovaniemen kyliin.