Hilma

Kuvat: Studio Artica / Petri Teppo

Hilma Heikkinen, ytl

Hilma on Kokoamon ajattelija ja yrittäjä. Hänellä on vahva kokemus ihmislähtöisestä kehittämistyöstä erilaisten yhteisöjen, organisaatioiden ja alueiden parissa. Hilma on taitava fasilitaattori. Hän on erikoistunut työssään yhteiskehittämiseen, jonka punaisena lankana on tasaveroinen ja rakentava vuoropuhelu.

Hilman työskentelyote ja rooli valmentajana perustuu yhteisvastuulliseen “me”-suhteeseen. Hän toimii kannustajana ja rohkaisijana muutostilanteissa ja auttaa löytämään ratkaisuja kuunnellen ja keskustellen erilaisista vaihtoehdoista. Hänen ratkaisukeskeinen ja positiivinen suhtautuminen kehittämistyöhön auttaa näkemään mahdollisuudet haastavissakin tilanteissa.

Hilman apua kannattaa pyytää silloin, kun tiimien ja organisaation toimintaa halutaan kehittää uudistamalla prosesseja ja tekemisen tapoja.

Missionani on auttaa ihmisiä voimaan paremmin erilaisissa yhteisöissä, tukea sosiaalisten verkostojen vahvistumista sekä tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun määrän ja merkityksen kasvua yhteisöissä ja laajemmin koko yhteiskunnassa.