Tietosuoja

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 28.7.2020,Tietosuojalaki (1050/2018)

Rekisterinpitäjä Kokoamo, Y-tunnus: 2964418-4 050 339 6477 hilma@kokoamo.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Hilma Heikkinen 050 339 6477 hilma@kokoamo.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

  • Yhteydenpitoon ja palvelujen toteuttamiseen
  • Asiakas- ja kävijätapahtumien varmentamiseen
  • Asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä kehittämishankkeiden toteuttamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

  • Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite
  • Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)
  • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot
  • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
  • Sivuston käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset, joilla vierailee, toimintojen ajankohta.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakassuhteen kehittämiseksi.

Tietolähteet

Tiedot kerätään kokoamo.fi-sivuston ”ota yhteyttä” -lomakkeella tai muuten asiakkaan ottaessa yhteyttä yritykseen. Henkilöt syöttävät tiedot henkilökohtaisesti ottaessaan yhteyttä yritykseen, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla mm. Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista (mm. Google Forms -kyselylomakkeet) saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterin käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus kaikkeen tietoon.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Henkilö tulee tunnistaa virallisesta henkilötodistuksesta kasvokkain tietojen noudon yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, mm. oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla: hilma@kokoamo.fi.