Kehittäminen


sammalet paja

Yhteistyön vahvistamiseen

Kun asioita ja näkemyksiä on paljon, tai kun kaivataan uusia ideoita ja yhteistä suuntaa, on yhteisen työskentelyn paja oikea ratkaisu.

Tarpeeseen räätälöity paja auttaa kehittämistyössä eteenpäin ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja oivaltaa yhdessä.

Valmentajanasi yhteisessä työskentelyssä toimii Kokoamon yrittäjä ja ajattelija Hilma Heikkinen.

Yhteisen työskentelyn paja alkaen 744,-


Me tässä

Yhteisöjen vahvistumiseen

Kun erilaisilla yhteisöillä ja ryhmillä on tarve vahvistua ja oppia yhdessä, on Me tässä -yhteisövalmennus oikea valinta.

Yhteisövalmennus soveltuu työyhteisöille yhtä lailla kuin eri asukas- tai vapaaehtois- ja harrastusyhteisöille. Valmennus perustuu tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun periaatteille.


Metsä puilla

Tulevaisuuden tekemiseen

Kun tulevaisuus hämmentää, on Metsä puilla -verkostovalmennus loistava valinta. Valmennuksen punaisena lankana on ihmisten, ajatusten ja osaamisen yhteen kokoaminen sekä
tulevaisuuden tekeminen yhdessä.

Metsä puilla -verkostovalmennus soveltuu hyvin erilaisille yhdistyksille, kunnille ja muille yhteisöille sidosryhmätyön vahvistamiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen.