Valmennukset


inspiroidu yhdessä

Inpiraatiota työhön

Kun kaipaat kohtaamisia ja rakentavaa keskustelua työarkeesi, on Inspiroidu yhdessä kuin tehty sinulle.

Inspiroidu yhdessä on virtuaalinen kohtaamispaikka, johon kokoonnutaan sekä tuttujen että tuntemattomien kanssa.

Tunnin mittaisessa ohjatussa videokeskustelussa jokainen on tasaveroinen osallistuja. Keskustelu on rakentavaa ja rentoa. Jokainen keskustelija tuo läsnäolollaan oman lisänsä yhteiseen kokemukseen. Keskustelussa hallitseva rauhallisuuden tunne kumpuaa keskustelijoiden keskittyneisyydestä ja aktiivisesta kuuntelusta.

Inspiroidu yhdessä kohtaamispaikka toteutetaan Google Meet -videokeskusteluna ja se edellyttää jokaiselta osallistujalta video- ja ääniyhteyden käyttöä.

Keskustelun ohjaajana toimii yhteisö- ja verkostovalmentaja Hilma Heikkinen.

Inspiroidu yhdessä alkaen 124,-


Ajatuskartta

Tukea ajatteluun

Kun tarvitset kannustusta ja rohkaisua erilaisissa työn ja elämän muutostilanteissa, on Ajatuskarttavalmennus juuri oikea valinta.

Ajatuskarttavalmennuksessa löydät osaamisesi timantit, opit luottamaan omiin kykyihisi ja taitoihisi sekä näet vahvuutesi ja työsi merkityksen osana kokonaisuutta.

Ajatuskarttavalmennus soveltuu erinomaisesti elämäntilanteisiin, joissa haaveilet yrittäjyydestä, suunnittelet työnhakua tai kouluttautumista, kaipaat uutta suuntaa työurallasi tai pohdit alanvaihtoa.

Ajatuskarttavalmennus on minimissään kolme tunnin mittaista keskustelutuokiota valmentajan kanssa. Valmennuksessa käytetään apuna Coggle-ajatuskarttatyökalua.

Valmentajana toimii yhteisö- ja verkostovalmentaja Hilma Heikkinen

Ajatuskarttavalmennus alkaen 372,-


Yhteisen työskentelyn pajat

Yhteistyön vahvistamiseen

Kun asioita ja näkemyksiä on paljon, tai kun kaivataan uusia ideoita ja yhteistä suuntaa, on yhteisen työskentelyn paja oikea ratkaisu.

Tarpeeseen räätälöity paja auttaa kehittämistyössä eteenpäin ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja oivaltaa yhdessä.

Yhteisen työskentelyn ohjaajana toimii yhteisö- ja verkostovalmentaja Hilma Heikkinen sekä tarpeenmukaisesti Kokoamon asiantuntija- ja osaajakumppaneista koottu tiimi.

Yhteisen työskentelyn pajat alkaen 744,-


Me tässä

Yhteisöjen vahvistumiseen

Kun erilaisilla yhteisöillä ja ryhmillä on tarve vahvistua ja oppia yhdessä, on Me tässä -yhteisövalmennus oikea valinta.

Yhteisövalmennus soveltuu työyhteisöille yhtä lailla kuin eri asukas- tai vapaaehtois- ja harrastusyhteisöille. Valmennus perustuu tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun periaatteille.


Metsä puilla

Tulevaisuuden tekemiseen

Kun tulevaisuus hämmentää, on Metsä puilla -verkostovalmennus loistava valinta. Valmennuksen punaisena lankana on ihmisten, ajatusten ja osaamisen yhteen kokoaminen sekä
tulevaisuuden tekeminen yhdessä.

Jokainen valmennuksen vaihe sisältää metsäisen hyvän mielen tuokion, joka auttaa orientoitumaan
yhteiseen työskentelyyn.

Metsä puilla -verkostovalmennus soveltuu hyvin erilaisille yhdistyksille ja muille yhteisöille sidosryhmätyön vahvistamiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen.