Metsä puilla

Samalle kartalle

Metsä puilla -verkostovalmennus on nelivaiheinen tulevaisuusprosessi, jonka lähtöpisteenä on Samalle kartalle -startti. Jokainen valmennuksen vaihe sisältää metsäisen hyvän mielen tuokion, joka auttaa orientoitumaan yhteiseen työskentelyyn.

Samalle kartalle -startissa käydään läpi valmennuksen asiakaskohtaiset tavoitteet, toiveet ja odotukset, avainhenkilöt ja -toimijat sekä käytännön järjestelyt. Se auttaa valmennusta tukevien ja asiakkaan tarpeisiin parhaiten vastaavien yhteiskehittämisen menetelmien ja työkalujen valinnassa.

Kannonnokka

Mikä sen virkistävämpää kuin istahtaa hetkeksi kannonnokkaan, pysähtyä ja hengittää syvään, kuunnella ympäröivän metsän ääniä ja olla läsnä. Mikä sen avartavampaa kuin nähdä ja kokea metsä puilla.

Kannonnokka on inspiroiva vuoropuhelu, jossa kuuntelu on vähintään yhtä tärkeää kuin puhuminen. Jokainen Kannonnokan osallistuja saa mahdollisuuden jakaa omat kokemukset ja näkemykset toisia arvostavassa ja kunnioittavassa keskustelussa.

Metsäpolku

Mikä sen energisoivampaa kuin kulkea pitkin metsäpolkuja, tuntea juurakot, kivet ja kävyt jalkojen alla, arvioida maaston muotoja, haastaa itseä ja kokea onnistumisia. Mikä sen avartavampaa kuin nähdä ja kokea metsä puilla.

Metsäpolku on innostava yhteisen työskentelyn paja, jossa löydetään uusia mahdollisuuksia, punnitaan vaihtoehtoja, ideoidaan ja haetaan ratkaisuja.

Metsäpolulla on mahdollisuus oppia tunnistamaan esteitä yhteisen tavoitteen tiellä, löytämään polun pää tavoitteeseen pääsemiseksi sekä konkretisoimaan tavoitetta. Metsäpolku auttaa ratkaisuvaihtoehtojen näkemisessä, niistä keskustelemisessa ja valintojen tekemisessä.

Eräkämppä

Mikä sen huojentavampaa kuin päästä päämäärään, kohdata muita kulkijoita, kertoa tarinoita matkan varrelta, sytyttää tuli pesään ja juoda yhdessä kahvit. Mikä sen mahtavampaa kuin jakaa yhteinen tavoite ja suunnitelma, luottaa tulevaan ja yhteiseen toimintaan. Mikä sen avartavampaa kuin nähdä ja kokea metsä puilla.

Eräkämppä tarjoaa parhaat eväät tulevaisuuteen. Eräkämpällä vallitsee luottamuksen ja toisten arvostamisen ilmapiiri. Se tukee osallistujien tiedon ja ymmärryksen vahvistumista ja yhdessä oivaltamisen kokemusta.

Eräkämpän lämmin henkinen tunnelma auttaa kirkastamaan yhteisen fokuksen ja vahvistamaan ”yhdessä” henkeä.

Valmentajina toimivat yhteisö- ja verkostovalmentaja Hilma Heikkinen sekä tulevaisuusvalmentaja, metsäkylpyohjaaja Hanna-Leena Pesonen sekä tarpeenmukaisesti Kokoamon asiantuntija- ja osaajakumppaneista koottu tiimi.