Me

kokoamo_verkosto

Kokoamme yhteen ihmiset, ajatukset ja osaamisen.

Toteutamme kehittämistyöt yhdessä asiakkaittemme kanssa ideasta suunnitelmiksi ja käytännön toiminnaksi.

Työskentely kanssamme perustuu tasaveroiseen vuoropuheluun.


Hilma Heikkinen, YTL

Hilma on Kokoamon yrittäjä ja ajattelija. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus ihmislähtöisestä kehittämistyöstä erilaisten yhteisöjen, organisaatioiden ja alueiden parissa. Hilma on erikoistunut työssään yhteiskehittämiseen, jonka punaisena lankana on osallistujien välinen jatkuva vuoropuhelu.

Hilman työskentelyote ja rooli valmentajana perustuu yhteisvastuulliseen “me”-suhteeseen. Hän toimii kannustajana ja rohkaisijana muutostilanteissa ja auttaa löytämään ratkaisuja kuunnellen ja keskustellen erilaisista vaihtoehdoista. Hänen ratkaisukeskeinen ja positiivinen suhtautuminen kehittämistyöhön auttaa näkemään mahdollisuudet haastavissakin tilanteissa.

Missionani on auttaa ihmisiä voimaan paremmin erilaisissa yhteisöissä, tukea sosiaalisten verkostojen vahvistumista sekä tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun määrän ja merkityksen kasvua yhteisöissä ja laajemmin koko yhteiskunnassa.