Voimmeko olla avuksi?

Kokoamme yhteen ihmiset, ajatukset ja osaamisen.

Teemme työtämme siksi, että sinä ja tiimisi voitte löytää vahvuutenne, inspiroitua ja motivoitua sekä löytää uusia ajattelu- ja toimintatapoja työhönne, oppia ja oivaltaa yhdessä. Me tuemme ja kannustamme onnistumaan haastavissakin muutostilanteissa.

Toteutamme kehittämistyöt yhdessä asiakkaittemme kanssa ideasta suunnitelmiksi ja käytännön toiminnaksi.

Autamme asiakkaitamme tekemään haaveista totta ja kehittämään kestävästi yhdessä. Tarjoamme kehittämisprosesseihin ja muutostilanteisiin valmennusta, fasilitointia ja sparrausta.

Tasaveroiseen ja rakentavaan vuoropuheluun perustuva työskentelytapamme takaa oppimisen ja oivaltamisen sekä inspiroitumisen ja motivoitumisen yhdessä. Palvelumme räätälöidään aina tarpeiden mukaisesti.


Palvelut

Osallisuutta vahvistavat menetelmämme ja asiakaskohtaiset ratkaisut takaavat aidon kehittämiskokemuksen.

Kokoamon kehittämispalvelut tarjoavat tuen osallisuuden ja verkostojen kehittämisprosesseihin pienryhmäohjauksesta aina laajempiin yhteiskehittämistarpeisiin ja muutostilanteeseen.

Kehittämistyötä tukevat palvelut tarjoavat asiantuntevaa ja ammattitaitoista fasilitointia, menetelmiä ja työkaluja erilaisille ryhmille kokeilla ja innostua yhteiskehittämisestä sekä sukeltaa pintaa syvemmälle. Sparraustuokioissa keskitytään sinun ja tiimisi ajatuksiin yhteisestä tekemisestä ja työstä.

Valmentajanasi ja sparraajanasi matkalla tulevaisuuteen toimii Kokoamon yrittäjä, ihmislähtöisen kehittämisen ja dialogisen fasilitoinnin asiantuntija Hilma Heikkinen. Matkan varrella tiimi täydentyy tarvittaessa Kokoamon asiantuntija- ja osaajakumppaneilla.

Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Inspiroidu yhdessä

Inpiraatiota työhön

Kun kaipaat kohtaamisia ja rakentavaa keskustelua työarkeesi, on Inspiroidu yhdessä -sparraustuokio kuin tehty sinulle.

Inspiroidu yhdessä on sinun ja tiimisi yhteinen hetki, jossa ohjatun vuoropuhelun myötä saatte uutta energiaa päivään.

Tunnin mittaisessa ohjatussa videokeskustelussa jokainen on tasaveroinen osallistuja. Keskustelu on rakentavaa ja rentoa. Jokainen keskustelija tuo läsnäolollaan oman lisänsä yhteiseen kokemukseen. Keskustelussa hallitseva rauhallisuuden tunne kumpuaa keskustelijoiden keskittyneisyydestä ja aktiivisesta kuuntelusta.

Inspiroidu yhdessä kohtaamispaikka toteutetaan Google Meet -videokeskusteluna ja se edellyttää jokaiselta osallistujalta video- ja ääniyhteyden käyttöä.

Sparraustuokio pähkinänkuoressa

 • 1 tunti, max. 4 osallistujaa
 • Teemapohjainen ohjattu keskustelu
 • Jaettua tietoa ja kokemuksia
 • Ideoita ja oivalluksia
 • Inspiraatiota ja motivaatiota
 • Yhdessä oppimista
Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Sammalet

Yhteistyön vahvistamiseen

Kun ajatuksia ja näkemyksiä on paljon, tai kun kaivataan uusia ideoita ja yhteistä suuntaa, on fasilitoitu työpaja oikea ratkaisu.

Tarpeeseen räätälöity työpaja auttaa kehittämistyössä eteenpäin ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja oivaltaa yhdessä.

Työpaja pähkinänkuoressa

 • min. 2 tuntia, 5-10 osallistujaa
 • Ohjattu työskentely läsnä tai etänä
 • Työkalut yhdessä ideointiin, yhteisten tavoitteiden määrittelyyn ja suunnitteluun
 • Tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä
 • Ideoita ja oivalluksia
 • Inspiraatiota ja motivaatiota
 • Yhdessä oppimista
Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Rihmasto

Kestävän tulevaisuuden tekemiseen

Kun tulevaisuus hämmentää, on Rihmasto-verkostovalmennus loistava valinta. Valmennuksen punaisena lankana on ihmisten, ajatusten ja osaamisen yhteen kokoaminen sekä tulevaisuuden tekeminen yhdessä.

Rihmasto-verkostovalmennus soveltuu hyvin erilaisille yhdistyksille, kunnille ja muille yhteisöille verkostotoimijoiden osallisuuden vahvistamiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen.

Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Puro

Yhdessä ajatteluun

Kun sinä ja tiimisi tarvitsette kannustusta ja rohkaisua erilaisissa muutostilanteissa, on Puro-sparraustuokiot juuri oikea valinta.

Puro-sparraustuokiot ovat minimissään kolme tunnin mittaista keskustelutuokiota valmentajan kanssa. Valmennuksessa käytetään apuna Coggle-ajatuskarttatyökalua.

Sparraustuokiot pähkinänkuoressa

 • min. 3 x 1 tunti
 • Tuki ja kannustus sinulle ja tiimille
 • Työkalu ajatusten jäsentämiseen, yhteisten tavoitteiden määrittelyyn, osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen
 • Ideoita ja oivalluksia
 • Inspiraatiota ja motivaatiota
 • Yhdessä oppimista
Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Me tässä

Yhteisöjen vahvistumiseen

Kun erilaisilla ryhmillä ja yhteisöillä on tarve vahvistua ja oppia yhdessä, on Me tässä -yhteisövalmennus oikea valinta.

Me tässä -yhteisövalmennus on osallistava strategiaprosessi. Prosessi rakentuu kokonaisuudeksi yhteisissä työskentelyissä ja dialogisten työkalujen avulla. Yhteiset tavoitteet ja ymmärrys niiden merkityksestä omaan toimintaan muotoutuvat ja vahvistuvat prosessin aikana.

Luottamus ja sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn vahvistuvat valmennuksen aikana. Kokemusten reflektointi syventää yhteistä prosessia sekä tukee avoimuutta ja vastavuoroisuutta. Valmennuksen aikana luodaan uutta sekä kehitetään yhdessä toimijuutta.

Valmennuksen aikana opitaan vuoropuhelun taitoja sekä rakennetaan osallisuutta vahvistavia malleja ja käytänteitä toiminnan tueksi ja osaksi toimintaa ohjaavaa strategiaa.

Yhteisövalmennus soveltuu työyhteisöille yhtä lailla kuin eri asukas- tai vapaaehtois- ja harrastusyhteisöille. Valmennus perustuu tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun periaatteille.

Kuva: Studio Artica / Petri Teppo

Pouta

Kiireettömään kehittämiseen

Kokoamon ja Kaltio Creativen yhteistyössä kehittämät Pouta-ajatustyöpaja ja -hautomo tarjoavat organisaatioille sidosryhmineen avaimet kestävään tulevaisuuteen luovan ajattelun ja dialogisen oppimisen avulla.

Pouta -ajatustyöpajoissa ja -ajatushautomossa tuodaan avoimuutta ja moninäkökulmaisuutta organisaatioiden toimintaan. Tulevaisuutta selkeytetään dialogin ja luovan työskentelyn avulla.

Pouta houkuttelee lämminhenkisyydellään mukaan sidosryhmät tutuista vielä tuntemattomiin. Laaja sidosryhmävuoropuhelu tuottaa uutta toimintaa kaikille osapuolille.

Ajatustyöpaja ja ajatushautomo sopivat erilaisille organisaatioille strategiatyön eri vaiheisiin, toiminnan kehittämiseen, hallittuun muutokseen ja innovointiin. Asiantunteva ja ammattitaitoinen ohjattu työskentely auttaa paikantamaan fokuksen ja asettamaan tavoitteita tekemiselle.


”Kehittämisprosessin aikana olen saanut vahvistusta ja tukea sosiaalisiin taitoihini, oppinut paljon uutta ja saanut työkaluja monenlaisiin tilanteisiin, joita olen voinut hyödyntää työssäni asiakkaiden kanssa sekä kollegoiden kesken.”

”Kokoamon valmennuksessa olen oppinut itsestäni ja hyväksynyt itseni. Olen rohkaistunut tarttumaan haastaviinkin asioihin ja kysymään.

”Valmennuksen myötä olen oppinut luottamaan muihin ja siihen, että riittävän hyvä riittää. Olen saanut rohkeutta puhua ja esiintyä sekä tuoda esille omia ajatuksia.”


Hilma

Kuvat: Studio Artica / Petri Teppo

Hilma Heikkinen, ytl

Hilma on Kokoamon ajattelija ja yrittäjä. Hänellä on vahva kokemus ihmislähtöisestä kehittämistyöstä erilaisten yhteisöjen, organisaatioiden ja alueiden parissa. Hilma on taitava fasilitaattori. Hän on erikoistunut työssään yhteiskehittämiseen, jonka punaisena lankana on tasaveroinen ja rakentava vuoropuhelu.

Hilman työskentelyote ja rooli valmentajana perustuu yhteisvastuulliseen “me”-suhteeseen. Hän toimii kannustajana ja rohkaisijana muutostilanteissa ja auttaa löytämään ratkaisuja kuunnellen ja keskustellen erilaisista vaihtoehdoista. Hänen ratkaisukeskeinen ja positiivinen suhtautuminen kehittämistyöhön auttaa näkemään mahdollisuudet haastavissakin tilanteissa.

Hilman apua kannattaa pyytää silloin, kun tiimien ja organisaation toimintaa halutaan kehittää uudistamalla prosesseja ja tekemisen tapoja.

Missionani on auttaa ihmisiä voimaan paremmin erilaisissa yhteisöissä, tukea sosiaalisten verkostojen vahvistumista sekä tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun määrän ja merkityksen kasvua yhteisöissä ja laajemmin koko yhteiskunnassa.

Työt

Olemme toteutettaneet lukuisia projekteja julkiselle ja kolmannelle sektorille. Olemme fasilitoineet kehittämisprosesseja ja ollut kumppani kunnille ja muille julkisille organisaatioille, yhdistyksille, yrittäjille sekä yhdistys- ja yrittäjäverkostoille muutostilanteissa.

Olemme auttaneet asiakkaitamme käynnistämään sidosryhmävuoropuhelun ja vahvistamaan vuorovaikutusta sekä tukeneet osallistavassa strategiatyössä ja kumppanuuksien rakentamisessa.

Osallistava työskentelymme perustuu tasaveroiseen ja rakentavaan vuoropuheluun sekä toimintaan, jossa oppiminen ja kehittäminen tapahtuu tietoa ja ymmärrystä yhdessä rakentaen – oli kyseessä valmennus tai fasilitoitu kehittämisprosessi.

Tutustu viimeaikaisiin töihimme lisää.

peräpohjolan Leader

Strategiatyön viimeistelyvaiheen yhteiskehittämisen fasilitointi

Kevään 2022 aikana fasilitoimme etätoteutuksena yhteiskehittämistuokioita ja fokusryhmähaastatteluja osana Peräpohjolan Leader ry:n paikallisen kehittämisstrategian viimeistelyä. Leade-ryhmä laati strategiaa Euroopan unionin maaseuturahaston ohjelmakaudelle 2023–2027.

Peräpohjolan Leader ry on Simon, Tervolan, Keminmaan, Kemin, Rovaniemen ja Ranuan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys. Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä.

Strategian viimeistelyvaiheen fasilitoinnissa keskityimme dialogiseen yhteiskehittämiseen ja siihen, että käytetyillä menetelmillä pystyttiin takaamaan aito kehittämiskokemus strategiatyöhön osallistuville sekä laajentaa näkemyksiä ja syventää ymmärrystä Peräpohjolan Leader ry:n nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tasaveroiseen ja rakentavaan vuoropuheluun perustuva työskentely mahdollisti tulevaisuuden tekemisen painottaen jo strategian valmistelussa sitä mitä tulevaisuudessa tavoitellaan. Strategian viimeistelyvaihe oli Leader-verkoston dynaamisuuden vahvistamista käytännössä.

www.perapohjola.fi

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö

Inspiraatiota ja yhteistyötä kyliin osallistava strategiaprosessi

Fasilitoimme kevään 2022 aikana Rovaniemen kylien kehittämissäätiön, yhteistyössä Rovaniemen kaupungin alueelliset palvelut, osallistavan strategiaprosessin ensimmäiset vaiheet toteuttamalla Inspiraatiota ja yhteistyötä -kyliin kokonaisuuden.

Rovaniemellä on pitkät perinteet asukas- ja kylätoiminnasta: ensimmäinen kylätoimikunta perustettiin Auttiin vuonna 1974. Nykyään Rovaniemellä vaikuttaa yli 40 aktiivisesti toimivaa kyläyhdistystä tai vastaavaa yhteisöä.

Rovaniemen kylien kehittämissäätiö perustettiin vuonna 2005 vahvistamaan Rovaniemen kylien elinkelpoisuutta sekä edistämään niiden asukkaiden hyvinvointia. Säätiön tavoitteena on ylläpitää kylissä sellaiset elinolosuhteet, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.

Inspiraatiota ja yhteistyötä kyliin -prosessin tavoitteena oli tukea kylien omaehtoista ja verkostokehittämistä tiedon lisäämisen, hyvien vinkkien ja käytänteiden jakamisen, sidosryhmävuoropuhelun sekä oppimisen ja oivaltamisen avulla.

Toteutimme kaksitoista sparraustuokiota, joissa tuimme ja kannustimme kylätoimijoita kehittämistyössä ja yhteistyön rakentamisessa. Kokonaisuus sisälsi sparraustuokioiden ja ohjatun yhteisen kehittämisillan lisäksi kylien yhdistyksille suunnatun kyselyn toteutuksen.

Inspiraatiota ja yhteistyötä -kyliin kokonaisuus nosti esiin kylien yhteisiä haasteita ja tarpeita sekä tuotti ideoita ja konkreettisia toimenpide-ehdotuksia haasteiden voittamiseksi. Kasvokkain kohtaaminen, rakentava vuoropuhelu ja tutuksi tuleminen kylien asukkaiden ja sidosryhmien kesken tuotti tulevaisuususkoa ja sytytti uudenlaisen yhteistyön kipinän osallistujien välille. Kokonaisuus toteutettiin läsnä- ja etämuotoisena.

www.rkks.fi

Lapin yliopisto, justnorth -hanke

Keskustelutilaisuus kaivostoiminnasta

Alkuvuonna 2022 fasilitoimme Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan keskustelutilaisuuden kaivostoiminnasta osana JustNorth -hanketta. Tilaisuus toteutettiin Sodankylässä helmikuussa.

JustNorth -hankkeessa tutkitaan Arktisen alueen taloudellista kehitystä ja siihen liittyvää osallisuutta oikeuden ja etiikan näkökulmista. Lapin yliopiston Arktisen keskuksen työryhmässä on mukana neljä eri tapaustutkimusta, jotka liittyvät muun muassa Jäämeren rataan, kaivostoimintaan, maankäyttöön, tuulivoimaan, porotalouteen, kalastukseen sekä matkailuun. Hankkeen yksi keskeisimmistä kysymyksistä liittyy siihen, miten Arktisen alueen ihmiset kokevat erilaiset talouden kehityshankkeet ja mitataanko kaikkea aina kannattavuuden näkökulmasta.

Toteutimme keskustelutilaisuuden dialogisin menetelmin. Tasaveroisen ja rakentavan ohjatun vuoropuhelun tavoitteena oli lisätä ymmärrystä siitä, miten eri ihmiset kokevat kaivostoiminnan ja miten oikeudenmukaisuutta voitaisiin paikallisella tasolla lisätä.

Pienryhmädialogin avulla pyrittiin lisäksi selvittämään, mitä pitäisi paikallisesti ottaa huomioon, kun puhutaan kaivostoiminnan oikeudenmukaisuudesta ja millaisilla paikallisilla päätöksillä voitaisiin lähestyä oikeudenmukaisuutta. Ohjattu dialogi lisäsi tietoa, syvensi ymmärrystä ja tuotti oivalluksia osallistujille.

Kokoamon yhteistyökumppanina fasilitoinnissa oli tulevaisuusvalmentaja Hanna-Leena Pesonen.

www.justnorth.eu

Taito Lappi

Pouta-ajatushautomo ja kehittämissuunnittelun sparraus

Sparrasimme syksyllä 2021 Taito Lappia käsityöyrittäjyyden ja käsityöverkoston kehittämissuunnittelussa. Osana suunnitteluprosessia fasilitoimme yhdessä Kaltio Creativen kanssa Taito Lapin tulevaisuuteen pureutuvan Pouta-ajatushautomon.

Taito Lappi ry on yksi Taitojärjestön 16 aktiivisesta yhdistyksestä, joka tarjoaa käsityöelämyksiä ja kädentaitojen osaamista elämän eri vaiheissa. Taito Lappi edistää käsityökulttuuria taitona ja elinkeinona.

Kuva: Studio Artica / Petri Teppo

Taito Lapin kehittämissuunnittelu käynnistettiin Kaltio Creativen kanssa yhdessä suunnitellulla ja toteutetulla Pouta-ajatushautomolla. Ajatushautomon perustana on dialoginen ja luova työskentely.

Rovaniemen kotiseutumuseolla toteutetussa tunnelmallisessa kehittämispäivässä pureuduimme Taito Lapin toimintaan ja tulevaisuuteen dialogin, luovan työskentelyn ja megatrendien avulla. Ajatushautomossa syntyi upeiden savitöiden lisäksi ideoita ja oivalluksia sekä yhteistä ymmärrystä Taito Lapin tulevaisuuden suunnasta. Päivän tuloksena syntyi lisäksi uusia yhteistyöavauksia ja jo olemassa olevat kumppanuudet saivat vahvistusta.

Kehittämispäivän jälkeen Taito Lapin käsityöyrittäjyyden ja käsityöverkoston kehittämissuunnittelu jatkui Kokoamon sparrauksessa. Sparrauksen tuloksena jäsentyi ja tarkentui tulevaisuuspolkujen seuraavat askeleet ja konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamisessa.

www.taitolappi.fi

Rovaniemen kaupunki

Kylien Rovaniemi -hanke

Vuosien 2020-2021 aikana toteutimme Rovaniemen kaupungin kanssa yhteistyössä Kylien Rovaniemi -hankkeen. Hankkeen avulla vastattiin kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa. Kokoamo vastasi hankkeen kokonaistoteutuksesta.

Rovaniemi on Euroopan laajin kaupunki, jonka eläväinen keskusta ja sitä ympäröivät yli 50 kylää heijastavat arktisen pääkaupungin omintakeista elämänrytmiä ja asennetta. Rovaniemellä yhdistyvät pohjoinen luonto ja urbaani ympäristö, itsevarma paikallisuus ja avoin kansainvälisyys. Se on asukkailleen kotikaupunki, jossa arvostetaan uskallusta kokeilla, sillä hyvät teot luovat ilmapiiriin nostetta. 

Rovaniemen kylät ovat kaupungin voimaverkosto. Kylien koko vaihtelee idyllisestä parinkymmenen asukkaan kylästä reiluun tuhannen asukkaan kylään. Rovaniemen kylillä asuu vakituisesti 7146 asukasta ja suuri määrä vapaa-ajan asukkaita. Rauhallinen luonto, aito paikallisuus, moninaiset tapahtumat ja lämminhenkiset kylätilat kutsuvat niin paikallisia kuin vierailijoitakin kylään. 

Kuva: Katariina Imporanta

Kylien Rovaniemi -hankkeen avulla tavoiteltiin elinvoimaa kyliin, vahvaa kylien välistä yhteistyötä sekä hyvinvointia kylien asukkaille. Kylien ja kaupunkiorganisaation kumppanuutta sekä sidosryhmäyhteistyötä kehitettiin kannustamalla ja tukemalla kylien verkostomaista toimintaa, yhteiskehittämisen kulttuuria sekä kokeilemalla kehittämistä.

Valmensimme kylien toimijoita yhteiskehittämisessä, tiimien muodostamisessa, sidosryhmätoiminnassa ja verkostoitumisessa. Fasilitoimme yli 30 yhteiskehittämistyöpajaa mukaan luettuna kumppanuuspöytätyöskentelyt. Keskeistä prosessissa oli luoda osallistujille turvallinen ilmapiiri, joka kannusti jokaista osallistujaa tuomaan omat näkemyksensä perusteluineen mukaan keskusteluihin ja tarttumaan kehittämistoimintaan itselle sopivimmalla tavalla vahvuuksia ja motivaatiota vahvistaen. Valmennus tähtäsi siihen, että lyhyessäkin ajassa osallistujien kesken muodostui vahva luottamuksen tunne ja innostus yhdessä tekemiseen, joka tuotti konkreettisia kehittämistoimia kylien ja kaupunkiorganisaation yhteistyönä. 

Hankkeen aikana rakentui asukasosallisuutta vahvistava Rovaniemen kumppanuusmalli. Mallin taustalla on Kuntaliiton pilotoima kumppanuuspöytä-toimintamalli, jota on kokeiltu ja otettu käyttöön eri puolilla Suomea.

Kokoamon yhteistyökumppaneina hankkeen toteutuksessa olivat Kaltio Creativen toimitusjohtaja ja brändistrategi Katariina Imporanta, tulevaisuusvalmentaja Hanna-Leena Pesonen, viestintäasiantuntija Tuuli Kontio, palvelumuotoilija Laura Tervo, Ilo & voiman yhteisökehittäjä Liisa Pyhäjärvi-Viitamäki sekä projektisuunnittelija Becky Hastings. Valmennukset, sparraukset ja työpajat toteutettiin etä-, läsnä- ja hybridimuotoisena.

www.rovaniemi.fi, www.roikylat.fi


Yhteystiedot

Kokoamo on ihmislähtöisen kehittämisen asiantuntijayritys Rovaniemeltä.

Kokoamo on 2019 Luostolla perustettu yritys, jonka kotipaikkana on nykyisin Rovaniemi. Ohjaamme erilaisia ryhmiä sukeltamaan yhteiskehittämisessä pintaa syvemmälle ja tekemään kestävää tulevaisuutta yhdessä kaikkialla Suomessa.

Kokoamo Oy

PL 2222, 96201 Rovaniemi

+358 50 339 6477, kokoamo@kokoamo.fi

Y-tunnus: 3326979-4

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous tai lähetä viestiä. Luemme mielellämme ajatuksiasi ja kerromme lisää työskentelystämme.