kokoamo_verkosto

Me


Kokoamme yhteen ihmiset, ajatukset ja osaamisen.

Toteutamme kehittämistyöt yhdessä asiakkaittemme kanssa ideasta suunnitelmiksi ja käytännön toiminnaksi.

Työskentely kanssamme perustuu tasaveroiseen vuoropuheluun.


Hilma Heikkinen, YTL

Hilma on Kokoamon yrittäjä ja ajattelija. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus ihmislähtöisestä kehittämistyöstä erilaisten yhteisöjen, organisaatioiden ja alueiden parissa. Hilma on erikoistunut työssään yhteiskehittämiseen, jonka punaisena lankana on osallistujien välinen jatkuva vuoropuhelu.

Hilman työskentelyote ja rooli valmentajana perustuu yhteisvastuulliseen “me”-suhteeseen. Hän toimii kannustajana ja rohkaisijana muutostilanteissa ja auttaa löytämään ratkaisuja kuunnellen ja keskustellen erilaisista vaihtoehdoista. Hänen ratkaisukeskeinen ja positiivinen suhtautuminen kehittämistyöhön auttaa näkemään mahdollisuudet haastavissakin tilanteissa.

Missionani on auttaa ihmisiä voimaan paremmin erilaisissa yhteisöissä, tukea sosiaalisten verkostojen vahvistumista sekä tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun määrän ja merkityksen kasvua yhteisöissä ja laajemmin koko yhteiskunnassa.


kokoamo_palvelut

Palvelut


Kokoamon valmennukset tarjoavat tukea henkilökohtaiseen työn ja elämän muutostilanteeseen. Yksilö- ja pienryhmävalmennukset ovat räätälöitävissä asiakaskohtaisesti.

Kokoamon kehittämispalvelut tarjoavat tuen sosiaalisten verkostojen kehittämisprosesseihin pienryhmäohjauksesta aina laajempiin yhteiskehittämistarpeisiin. Asiakaskohtaisesti räätälöitävät kehittämispalvelut tarjoavat ratkaisut ja tuen ideasta toteutukseen.


kokoamo_ajankohtaista

Työt


Projektit

Kylien Rovaniemi kehittämistyö

Kokoamo toteuttaa yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja kylien kanssa Kylien Rovaniemi -kehittämishanketta.

Kylien Rovaniemi -hanke (2020-2021) vastaa kylistä nouseviin kehittämistarpeisiin ohjaten ja tukien kylien ihmisiä ja toimijoita itse löytämään uudet mahdollisuudet, tekemisen tavat ja yhteistyömuodot muutostilanteessa.

Kokoamon Metsä puilla -verkostovalmennus kuljettaa hankkeen toteutusta kohti tavoitteita. Toteutuksessa on mukana myös Kokoamon Me tässä -yhteisövalmennuksen elementtejä sekä asiakkaan tarpeeseen parhaiten soveltuvia kehittämismenetelmiä ja räätälöityjä valmennuksia.

Kokoamon rooli kehittämistyössä on auttaa ja tukea tiimien muodostumista ja niiden toimintaa, ohjata yhteistä työskentyä, tukea kumppanuuksien vahvistumista ja uudenlaisen yhteistyön rakentumista sekä yhteiskehittämisen juurtumista tavaksi tehdä yhteistä tulevaisuutta Rovaniemen kylissä ja koko kaupungissa. Kokoamo vastaa myös hankkeen koordinoinnista ja hallinnosta.

Keskeistä kehittämisprosessissa on luoda osallistujille turvallinen ilmapiiri, joka kannustaa jokaista osallistujaa tuomaan omat näkemyksensä perusteluineen mukaan keskusteluihin ja tarttumaan kehittämistoimintaan itselle sopivimmalla tavalla vahvuuksia ja motivaatiota vahvistaen. Valmennus tähtää siihen, että lyhyessäkin ajassa osallistujien kesken muodostuu vahva luottamuksen tunne ja innostus yhdessä tekemiseen. 

Tutustu Rovaniemen kyliin.

Yhteystiedot

+358 50 339 6477, kokoamo@kokoamo.fi

Y-tunnus: 2964418-4
PL 2222, 96201 Rovaniemi

Ota yhteyttä

Pyydä tarjous tai lähetä viestiä. Luemme mielellämme ajatuksiasi ja kerromme lisää työskentelystämme.