Palvelut

Osallisuutta vahvistavat menetelmämme ja asiakaskohtaiset ratkaisut takaavat aidon kehittämiskokemuksen.

Kokoamon kehittämispalvelut tarjoavat tuen osallisuuden ja verkostojen kehittämisprosesseihin pienryhmäohjauksesta aina laajempiin yhteiskehittämistarpeisiin ja muutostilanteeseen.

Kehittämistyötä tukevat palvelut tarjoavat asiantuntevaa ja ammattitaitoista fasilitointia, menetelmiä ja työkaluja erilaisille ryhmille kokeilla ja innostua yhteiskehittämisestä sekä sukeltaa pintaa syvemmälle. Sparraustuokioissa keskitytään sinun ja tiimisi ajatuksiin yhteisestä tekemisestä ja työstä.

Valmentajanasi ja sparraajanasi matkalla tulevaisuuteen toimii Kokoamon yrittäjä, ihmislähtöisen kehittämisen ja dialogisen fasilitoinnin asiantuntija Hilma Heikkinen. Matkan varrella tiimi täydentyy tarvittaessa Kokoamon asiantuntija- ja osaajakumppaneilla.

Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Inspiroidu yhdessä

Inpiraatiota työhön

Kun kaipaat kohtaamisia ja rakentavaa keskustelua työarkeesi, on Inspiroidu yhdessä -sparraustuokio kuin tehty sinulle.

Inspiroidu yhdessä on sinun ja tiimisi yhteinen hetki, jossa ohjatun vuoropuhelun myötä saatte uutta energiaa päivään.

Tunnin mittaisessa ohjatussa videokeskustelussa jokainen on tasaveroinen osallistuja. Keskustelu on rakentavaa ja rentoa. Jokainen keskustelija tuo läsnäolollaan oman lisänsä yhteiseen kokemukseen. Keskustelussa hallitseva rauhallisuuden tunne kumpuaa keskustelijoiden keskittyneisyydestä ja aktiivisesta kuuntelusta.

Inspiroidu yhdessä kohtaamispaikka toteutetaan Google Meet -videokeskusteluna ja se edellyttää jokaiselta osallistujalta video- ja ääniyhteyden käyttöä.

Sparraustuokio pähkinänkuoressa

 • 1 tunti, max. 4 osallistujaa
 • Teemapohjainen ohjattu keskustelu
 • Jaettua tietoa ja kokemuksia
 • Ideoita ja oivalluksia
 • Inspiraatiota ja motivaatiota
 • Yhdessä oppimista
Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Sammalet

Yhteistyön vahvistamiseen

Kun ajatuksia ja näkemyksiä on paljon, tai kun kaivataan uusia ideoita ja yhteistä suuntaa, on fasilitoitu työpaja oikea ratkaisu.

Tarpeeseen räätälöity työpaja auttaa kehittämistyössä eteenpäin ja tarjoaa mahdollisuuden oppia ja oivaltaa yhdessä.

Työpaja pähkinänkuoressa

 • min. 2 tuntia, 5-10 osallistujaa
 • Ohjattu työskentely läsnä tai etänä
 • Työkalut yhdessä ideointiin, yhteisten tavoitteiden määrittelyyn ja suunnitteluun
 • Tiedon ja ymmärryksen lisääntymistä
 • Ideoita ja oivalluksia
 • Inspiraatiota ja motivaatiota
 • Yhdessä oppimista
Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Rihmasto

Kestävän tulevaisuuden tekemiseen

Kun tulevaisuus hämmentää, on Rihmasto-verkostovalmennus loistava valinta. Valmennuksen punaisena lankana on ihmisten, ajatusten ja osaamisen yhteen kokoaminen sekä tulevaisuuden tekeminen yhdessä.

Rihmasto-verkostovalmennus soveltuu hyvin erilaisille yhdistyksille, kunnille ja muille yhteisöille verkostotoimijoiden osallisuuden vahvistamiseen ja kumppanuuksien rakentamiseen.

Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Puro

Yhdessä ajatteluun

Kun sinä ja tiimisi tarvitsette kannustusta ja rohkaisua erilaisissa muutostilanteissa, on Puro-sparraustuokiot juuri oikea valinta.

Puro-sparraustuokiot ovat minimissään kolme tunnin mittaista keskustelutuokiota valmentajan kanssa. Valmennuksessa käytetään apuna Coggle-ajatuskarttatyökalua.

Sparraustuokiot pähkinänkuoressa

 • min. 3 x 1 tunti
 • Tuki ja kannustus sinulle ja tiimille
 • Työkalu ajatusten jäsentämiseen, yhteisten tavoitteiden määrittelyyn, osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen
 • Ideoita ja oivalluksia
 • Inspiraatiota ja motivaatiota
 • Yhdessä oppimista
Kuva: Neiti Turkoosi / Riitta Väisänen

Me tässä

Yhteisöjen vahvistumiseen

Kun erilaisilla ryhmillä ja yhteisöillä on tarve vahvistua ja oppia yhdessä, on Me tässä -yhteisövalmennus oikea valinta.

Me tässä -yhteisövalmennus on osallistava strategiaprosessi. Prosessi rakentuu kokonaisuudeksi yhteisissä työskentelyissä ja dialogisten työkalujen avulla. Yhteiset tavoitteet ja ymmärrys niiden merkityksestä omaan toimintaan muotoutuvat ja vahvistuvat prosessin aikana.

Luottamus ja sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn vahvistuvat valmennuksen aikana. Kokemusten reflektointi syventää yhteistä prosessia sekä tukee avoimuutta ja vastavuoroisuutta. Valmennuksen aikana luodaan uutta sekä kehitetään yhdessä toimijuutta.

Valmennuksen aikana opitaan vuoropuhelun taitoja sekä rakennetaan osallisuutta vahvistavia malleja ja käytänteitä toiminnan tueksi ja osaksi toimintaa ohjaavaa strategiaa.

Yhteisövalmennus soveltuu työyhteisöille yhtä lailla kuin eri asukas- tai vapaaehtois- ja harrastusyhteisöille. Valmennus perustuu tasaveroisen ja rakentavan vuoropuhelun periaatteille.

Kuva: Studio Artica / Petri Teppo

Pouta

Kiireettömään kehittämiseen

Kokoamon ja Kaltio Creativen yhteistyössä kehittämät Pouta-ajatustyöpaja ja -hautomo tarjoavat organisaatioille sidosryhmineen avaimet kestävään tulevaisuuteen luovan ajattelun ja dialogisen oppimisen avulla.

Pouta -ajatustyöpajoissa ja -ajatushautomossa tuodaan avoimuutta ja moninäkökulmaisuutta organisaatioiden toimintaan. Tulevaisuutta selkeytetään dialogin ja luovan työskentelyn avulla.

Pouta houkuttelee lämminhenkisyydellään mukaan sidosryhmät tutuista vielä tuntemattomiin. Laaja sidosryhmävuoropuhelu tuottaa uutta toimintaa kaikille osapuolille.

Ajatustyöpaja ja ajatushautomo sopivat erilaisille organisaatioille strategiatyön eri vaiheisiin, toiminnan kehittämiseen, hallittuun muutokseen ja innovointiin. Asiantunteva ja ammattitaitoinen ohjattu työskentely auttaa paikantamaan fokuksen ja asettamaan tavoitteita tekemiselle.


”Kehittämisprosessin aikana olen saanut vahvistusta ja tukea sosiaalisiin taitoihini, oppinut paljon uutta ja saanut työkaluja monenlaisiin tilanteisiin, joita olen voinut hyödyntää työssäni asiakkaiden kanssa sekä kollegoiden kesken.”

”Kokoamon valmennuksessa olen oppinut itsestäni ja hyväksynyt itseni. Olen rohkaistunut tarttumaan haastaviinkin asioihin ja kysymään.

”Valmennuksen myötä olen oppinut luottamaan muihin ja siihen, että riittävän hyvä riittää. Olen saanut rohkeutta puhua ja esiintyä sekä tuoda esille omia ajatuksia.”